• Yatırımcılara farklılığı ile sürekli ve kalıcı değer yaratan portföy yönetim şirketi olmayı hedefliyoruz.  • Sermaye Piyasassı Kurulu’nun (SPK)  01.11.2016 tarih ve 12233903-305.01.01-E.11508 sayılı kararı ile Perform Portföy Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Perform Portföy Serbest (Döviz) Fon’un katılma paylarının ihracına izin verilmiştir.