• Perform Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’nun, Fiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesi suretiyle Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.’ye devredilmesi.

  • Perform Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’nun, Fiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesine ilişkin izahname değişikliği metni

  • Yatırımcılara farklılığı ile sürekli ve kalıcı değer yaratan portföy yönetim şirketi olmayı hedefliyoruz.