Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

•       Risk almak varlık yönetiminin doğal bir parçasıdır: Karmaşık ve tempolu bir piyasayı yansıtabilmek için sofistike çözümlere daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır,
 
•       Tüm yatırımcılar doğal olarak risk alırlar: Ne tip risklerin alınacağı ve hangi risklerden kaçınılması gerektiği oldukça önemlidir,
 
•       Risk ayarlı getiri hesaplanmalı: Portföy yöneticileri kıstas ya da portföy dağılımına göre değil de ‘tracking error- izleme hatası’ (portföyün kıstasını ne kadar yakından izlediğini gösteren ölçüt) bazında değerlendirilmelidir,
 
•       Portföyün optimizasyonu için aktif risk yönetimi şarttır: Normalden sapan getiri (pozitif veya negatif) derecesi risk/getiri çerçevesinde değerlendirilmelidir,
 
 
                                   ...Risk yönetimi varlık yönetiminin önemli bir parçasıdır...